Comments

 1. Знакомства Vok says:

  Pacientul trebuie s aib o pozi ie dreapt, cu men inerea umerilor într-o atitudine aliniat i discret retropulsat; nu se for eaz retropulsia care se asociaz automat i cu pozi ia prea ridicat a umerilor, postura ce apar ine habitusului spondilolitic. Se prefer ortezele termoplastice polisar. Rezultatele ob inute au fost cuantificate similar studiului II. Indicele calit ii vie ii Evolu ia scorului indicelui calit ii vie ii la loturile 1 i 2 C.

 1. Durere in articula?ia articula?iilor articulare ?oldului Zologul says:

  Aspecte ale terapiei posturale în traumatisme ale oldului Pacien ii cu LBP au prezentat cele mai mari procente de ameliorare, cei cu HD operat - cele mai sczute atât în studiul retrospectiv, cât i în cel prospectiv. Studii recente au demonstrat îns c, dei repausul la pat aduce uurarea durerii, durata acestuia trebuie s fie scurt, adic nu mai mult de zile. Tulburrile de static la nivelul articula iilor portante. Evolu ia scorului autopercep iei strii de sntate i func ionale ini iale i satisfac ia bolnavilor pentru rezultatele ob inute la cele dou loturi. Disfunc iile fizice Scor disfunc ii fizice. La nivelul oldului i genunchiului se constat apari ia deficitului de extensie-flexumul.

 1. Durere in articula?ia articula?iilor articulare ?oldului Vucage says:

  Durerea Evolu ia scorului durerii la lotul total Scor 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Scor mediu int. Scorul general Sumeaz scorurile par iale ale durerilor, disesteziilor, disfunc iilor fizice, dizabilit ilor, disfunc iilor cognitive, autopercep iei strii de sntate, consumului de medicamente; acest scor permite prin compararea valorii sale finale, dup tratament, cu cea ini ial la internare, aprecierea rezultatelor diferen a de scor general final.

 1. Durere in articula?ia articula?iilor articulare ?oldului Negor says:

  Scorul general Evolu ia scorului mediu general la loturile 1 i 2, pe grupe de diagnostic C. Exerci iile posturale Forestier: Ugeskr Laeger, 35 ;, Tulburrile de sensibilitate hipoestezii, disestezii au fost cuantificate între puncte: Se încearc redeteptarea muchilor extensori, ajutându-se de tehnicile de facilitare, în special cele ce folosesc schimbrile de pozi ie Bobath: Realizarea unui studiu prospectiv, randomizat, privind rolul terapiei posturale în cadrul metodologiei de recuperare fizical-kinetic, la 2 loturi de pacien i cu afec iuni neurologice sechele AVC interna i în Clinica de Recuperare a I. Studiu prospectiv, randomizat, pe 2 loturi de 50 bolnavi cu sechele AVC, cu i fr terapie postural 1.

 1. Durere in articula?ia articula?iilor articulare ?oldului Meztibei says:

  Elaboration of French Clinical practice guidelines. Pentru realizarea acestei posturi, se utilizeaz fie atela posterioar, bine capitonat pentru prevenirea compresiunilor sau leziunilor tegumentare , fie o planet plasat la marginea patului pe care se aplic piciorul cu toat planta. Studiu prospectiv, randomizat, pe 2 loturi de 50 bolnavi cu sechele AVC, cu i fr terapie postural Orteza solid glezn-picior se folosete în prezen a spasticit ii tricepsului sural, cu deforma ia piciorului în var-equin, deficit de contrac ie a dorsiflexorilor i a flexorilor planatri, extensia activ a genunchiului normal, durere la mobilizarea gleznei, în absen a edemului piciorului i gambei.

 1. Знакомства Kazuru says:

  Particularit i ale terapiei posturale la nivelul membrului inferior, în faza spastic a AVC Un rol important revine evitrii edemului mâinii, ce apare frecvent fie izolat, fie în cadrul unui sindrom algoneurodistrofic bipolar umr-mân.

 1. Знакомства Zuzahn says:

  Variante de corsete rigide: Studiu prospectiv, randomizat, pe 2 loturi de 45 bolnavi cu afec iuni reumatismale inflamatorii ­ SA - cu accent pe terapia postural 1. LBP, radiculopatii sciatice, stenoz de canal lombar, HDL operat, interna i în Clinica de Recuperare a INRMFB în perioada ; utilizarea unor evaluri complexe clinicofunc ionale i ai unor indici socio-profesionali i ai calit ii vie ii bolnavilor, dup modelul cercetrilor bazate pe dovezi. Thirt Edition, Lippincott Raven, Immobility:

 1. Durere in articula?ia articula?iilor articulare ?oldului Tauzshura says:

  Alinierea bun a segmentelor osoase face ca stabilitatea s fie asigurat prin întindere ligamentar, adic este o stabilitate pasiv. Am Geriatr Soc, 53 6: Concomitent cu mobilizarea pasiv, se fac i stimulri tactile i proprioceptive gradate, din pozi iile de facilitare. În cazurile cu spasticitate mare i defict sever al extensorilor, se aeaz bolnavul în pozi ia de anteflexie a trunchiului reflexul extesor cvadruped Brain , prin care se ob ine extensia activ a membrului superior hemiplegic. Acest corset rigid reduce lordoza lombar i crete presiunea intraabdominal. Evaluarea dinamic a rezultatelor ob inute, prin utilizarea unui set complex de parametri clinico-func ionali:

 1. Знакомства Faugar says:

  Dac durerea lombar joas este moderat se poate recomanda limitarea activit ii fizice, adic evitarea ridicrii greut ilor, a pozi iilor fixe prelungite de anteflexie a trunchiului, a cltoriilor îndelungate cu maina. Please use this link to notify us:. Studiul prospectiv de eficien a recuperrii bolnavilor cu sechele AVC, în cadrul creia terapiei posturale îi revine de asemenea un rol important, indic ameliorri semnificativ mai consistente la lotul de cercetare, fa de lotul martor: A prospective, randomized study. Disfunc iile cognitive Depresia a fost cuantificat pe baza Scalei Hamilton, similar celorlalte studii. Pentru asuplizarea tricepsului sural, se recurge la tehnica stretching-ului. Cu ajutorul musculaturii lombare i lombosacrate, în balan i sinergism func ional cu musculatura abdominal trebuie men inut lordoza lombar reflectat de valoarea normal a unghiului promonctorial 15 grade asociat cu un tonus corespunztor al musculaturii abdominale i o pozi ie tonic a abdomenului. Pentru old se va utiliza decubitul dorsal, cu saci de nisip pe treimea distal a coapsei sau decubitul ventral cu un sac de nisip pe sacru i o pern mic sub genunchi, decubit dorsal la marginea patului, lasând membrul inferior s atârne.

 1. Знакомства Mukora says:

  Durerea Evolu ia scorului mediu al durerii pe grupe de diagnostic. Diferenta scor 0,67 0,77 0,6 0,59 4,47 4,41 4,4 4,64 3,8 3,64 3,8 4,05 Disf. SCL 2,64 2,56 Figura B. Din cele 5 valori sumate, s-a calculat un scor al durerii care poate fi între puncte în ambele studii-retrospectiv i prospectiv. Disfunc iile fizice Scor disfunc ii fizice. Diferenta scor 2,00 Figura B. Diferenta scor 3,23 22,85 19,62 Figura B.

 1. Знакомства Tygozil says:

  Alinierea bun a segmentelor osoase face ca stabilitatea s fie asigurat prin întindere ligamentar, adic este o stabilitate pasiv. Distribu ia pe grupe de vârst indic frecven a mare a bolnavilor cu vârst de peste 50 ani 77 bolnavi ; din grupele de vârst sub 50 de ani, cei mai mul i bolnavi sunt între 31i 50 ani, sub 30 de ani fiind 22 bolnavi. Structura loturilor de bolnavi Cele 2 loturi: În afec iunile reumatismale inflamatorii exerci iile de cretere a mobilit ii vor fi continuate cu pozi ionri i posturri cu orteze adecvate, pentru evitarea contracturilor sau deformrilor articulare. Autoaprecierea strii de sntate s-a realizat similar studiului 1; acest parametru a fost cuantificat doar în cazul studiului prospectiv; 7. ADL, capacitatea de deplasare, absenteismul i capacitatea de munc; evalurile acestor parametri au fost realizate similar studiului 1. Mobilizrile pentru flexie se fac cu trunchiul flectat, pentru a evita opozi ia ischiogambierilor retractura i i se continu cu bascularea liber a bazinului.

 1. Знакомства Nijas says:

  În momentul apari iei spasticit ii, tendin a natural este de a fixa cotul în flexie i prona ie; în cazurile mai uoare, se utilizeaz diagonalele I i II Kabat pentru membrul superior, exerci ii active analitice din pozi ia reflexinhibitorie; în cadrul schemelor reflex-inhibitorii a spasticit ii flexorilor trunchiului i ba elor, se utilizeaz extensia gâtului i coloanei, rota ia extern a bra ului cu cotul extins, extensia pumnului sau supina ie cu abduc ie a policelui. Structura lotului de bolnavi Lotul de bolnavi inclui în acest studiu retrospectiv a fost format din de cazuri, din care 60 brba i i 90 femei. Este necesar un grad de flexie lombar, care se realizeaz prin ridicarea capului patului la 30o i uoara îndoire a genunchilor. Indicele calit ii vie ii a fost evaluat similar studiului 1, fiind cuantificat în studiul prospectiv. Trebuie respectat întotdeauna pragul durerii, preferându-se o mobilizare articular mai limitat, dar eficient, unei mobilizri brutale ce declaneaz stimuli nociceptivi i aprare muscular reflex. La membrul inferior, kinetoterapia pasiv va contracara tendin a la rota ie extern, flexie i adduc ie a oldului, flexia genunchiului i flexia plantar a piciorului, insistându-se pe micrile pasive de abduc ie, extensie i rota ie intern a oldului, extensia genunchiului i dorsiflexia piciorului, pentru a preveni retrac ia tendonului achilian.

 1. Durere in articula?ia articula?iilor articulare ?oldului Kagakasa says:

  Depirea episodului dureros las loc programului de kinetoprofilaxie secundar, adic de prevenire a recidivelor. Flexumul de old face ca vectorul centrului de greutate al corpului s devin anterior articula iei coxofemurale i solicit musculatura posterioar a oldului.

 1. Durere in articula?ia articula?iilor articulare ?oldului Fezshura says:

  Metodologia de tratament i recuparare utilizat la cele 2 loturi În acest studiu prospectiv, diferen ierea între cele 2 loturi s-a realizat în urma metodologiei de tratament recuparator aplicat bolnavilor: Structura loturilor de bolnavi Cele 2 loturi lotul 1- de studiu i lotul 2- martor cuprind fiecare câte 45 de bolnavi de sex masculin, din diferite categorii de vârst, cu afec iuni reumatismale inflamatorii ­ SA. S-a constatat c tipul rotund de suport a fost mai eficient în scderea disconfortului în regiunea lombar i în scderea activit ii musculaturii lombare. Toate aceste date care indic rezultatele bune ob inute la ambele loturi, superioare la lotul 1 atât în ce privete indicatorii globali ai rezultatelor finale cât i majoritatea indicatorilor disfunc iilor i dizabilit ilor, sunt dovezi care atest eficien a metodologiei utilizate în ambele loturi, cu un plus de eficien semnificativ la metodologia utilizat la lotul 1 de studiu. Pentru asuplizarea tricepsului sural, se recurge la tehnica stretching-ului. Structura lotului de bolnavi Lotul de bolnavi inclui în acest studiu retrospectiv a fost format din de cazuri brba i. Aspecte ale terapiei posturale în traumatisme ale oldului

Speak Your Mind

*